Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Otwórzmy Swoje Serca”, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego zorganizowali szkolenie w dniu 13 lutego 2020r. zorganizowali szkolenie pt. Bezpieczeństwo użytkowników w sieci na terenie gminy Biszcza.

Szkolenie “Bezpieczeństwo użytkowników w sieci” zostało zainicjowane mając na względzie bezpieczeństwo podopiecznych fundacji oraz ich opiekunów. W ramach wydarzenia został także poświęcony panel szkoleniowy specjalnie dedykowany dla pracowników samorządowych ośrodków pomocy społecznej.

Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa na poziomie, w jaki powinien być wyposażony każdy użytkownik internetu, wzbudzenie świadomości cyberzagrożeń i dyskusja oraz praktyczne podejście do zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz uczulenie uczestników na kradzieże danych w sieci. Ponadto pracownicy samorządowych ośrodków opieki społecznej mogli nabyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego w opiece społecznej. Atutem szkolenia było zaprezentowanie wiedzy w sposób pozwalający na swobodne zrozumienie i przyswojenie jej także przez osoby niemające doświadczenia w branży IT.

Szczegółowy program wydarzenia poniżej: