• przygotowywanie i prowadzenie: szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów i konferencji,
 • specjalistyczne konsultacje i doradztwo dla samorządów,
 • prowadzenie badań i analiz,
 • opracowywanie raportów,
 • wsparcie przy opracowywaniu aplikacji projektowych,
 • tworzenie i realizację projektów,
 • zarządzanie projektami w samorządzie,
 • prowadzenie działań z zakresu marketingu terytorialnego,
 • tworzenie strategii tworzenia marki i promocji samorządu,
 • działalność na rzecz promocji zasobów turystycznych jednostek samorządowych,
 • wsparcie eksperckie dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • świadczenie usług informacji prawnej,
 • podejmowanie kontaktów i współpracę z organizacjami w Polsce i za granicą.