prof. Marcin Szewczak – Prezes Zarządu

Maryla Symczuk – Wiceprezes Zarządu

Jarosław Żaczek – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Szczygielski – Członek Zarządu

Monika Mackiewicz-Drąg – Członek Zarządu