Z satysfakcją informujemy, iż Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego będzie głównym współorganizatorem Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza organizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego w dniach 2-3 kwietnia br. Wydarzenie objął honorowym patronatem Prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent RP Andrzej Duda o organizacji Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza na spotkaniu z mieszkańcami Opola Lubelskiego https://www.facebook.com/irst.lubelskie/videos/481350372780532/

Prezydent RP Andrzej Duda o organizacji Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza na konferencji prasowej podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos https://www.facebook.com/irst.lubelskie/videos/307801583509140/

Jednym z wydarzeń organizowanego Kongresu będzie podpisanie deklaracji o zawiązaniu Gospodarczej Sieci Regionów Trójmorza.

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego aktywnie działa na rzecz rozwoju regionu lubelskiego ia także intensyfikowania współpracy tego regionu z regionami państw Trójmorza.

W 2019r. Instytut zrealizował projekt badawczy pt:.Model polsko-węgierskiej samorządowej współpracy międzynarodowej, który obejmował badanie jednostek samorządowych z obszaru 5 województw Polski Wschodniej. Przygotowana Strategia zawiera elementy dotyczące rozwoju Inicjatywy Trójmorza, zwłaszcza na regionalnych poziomach współpracy wynikających chociażby z przebiegania przez regiony trasy Via Carpatia. Efektem badań była przygotowana strategia, która została opublikowana w języku polskim i języku węgierskim.