Zgodnie ze statutem Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego członkami Stowarzyszenia mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd. Warunkiem członkostwa jest podjęcie uchwały samorządu o przystąpieniu jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego do Stowarzyszenia.

Składki ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców Członka Stowarzyszenia, według danych GUS (na koniec czerwca poprzedniego roku).

W przypadku nieopublikowania przez GUS danych. Składka obliczana jest na podstawie ostatnich opublikowanych danych.

Uchwałą 07/2012, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwaliło składkę członkowską w Stowarzyszeniu w wysokości:

Samorząd gminy

0,10gr
  • od mieszkańca rocznie

Samorząd miasta

0,10gr
  • od mieszkańca rocznie

Samorząd powiatu

0,06gr
  • od mieszkańca rocznie

Samorząd województwa

0,06gr
  • od mieszkańca rocznie

Zainteresowane samorządy prosimy o kontakt z Dyrektorem Instytutu, Katarzyną Kwiatosz ? tel. + 48 607 306 555, e-mail: irst@lubelskie.pl